RANGKAIAN KOMPUTER

BAB1-PENGENALAN KEPADA RANGKAIAN
BAB2-KOMUNIKASI DATA
BAB3-RALAT DAN PENGAWALAN RALAT
BAB4-KONSEP ASAS RANGKAIAN
BAB5-MODEL OSI
BAB6-KAWALAN PAUTAN DATA
BAB7-RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT(LAN)
BAB8-RANGKAIAN KAWASAN METROPOLITAN(MAN)
BAB9-RANGKAIAN KAWASAN LUAS(WAN)
BAB10-PERALATAN RANGKAIAN
BAB11-KESELAMATAN KOMPUTER

0 comments:

Post a Comment